YÖNETİM KADROSU


Yakup TOPRAK, Maliye Bakanlığı bünyesindeki mesleki kariyerinde vergi uygulamaları konusunda hem yönetici hem de uygulayıcı olarak engin tecrübe sahibidir.

Maliye Bakanlığı’nda vergi memurluğu, gelir şefi, vergi dairesi müdür yardımcısı, vergi dairesi müdürü, grup müdürü unvanlarında toplam 25 yıl hizmette bulunmuştur.

Özellikle vergi dairelerinin sevk ve idaresi, vergi kanunlarının yorumlanması ve uygulaması, vergi davaları ve uzlaşmalar, mükellef hakları ve toplam kalite konusunda bilgi birikimi olan Yakup TOPRAK,  2009 yılından itibaren Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak  hizmet sunmaktadır.

2012 yılından itibaren global denetim bünyesi içerisinde vergi danışmanlığı, muhasebe ve iç denetim, katma değer vergisi iadesi,  şirketler hukuk alanında bilgi birikimi ve tecrübelerini paylaşmaktadır.