Konutta KDV Oranı Değişti

01 Ocak 2013 tarihinden sonra İnşaat Yapı Ruhsatı almış net alanı 150 metrekarenin altındaki konutların teslimlerinde, konuta ait yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerinde yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine istinaden tespit edilen arsa birim metrekare değeri;

-500,00.- TL’den az olanlarda %1

-500,00-1.000,00.- TL arasında olanlarda %8

-1.000,00.- TL’den fazla olanlarda %18 oranında KDV uygulanmaktadır.

Net alanı 150 metrekarenin üzerindeki konut teslimleri %18 oranında KDV’ne tabi tutulmaktadır.Ancak 08 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına geçici bir madde eklenerek % 18 oranında KDV’ye tabi konutların 31 Mart 2017 tarihine kadar teslimlerinde % 8 oranında KDV hesaplanması öngörülmüştür.

Buna göre 31 Mart 2017 tarihine kadar;

1-Net alanı 150 m2’den büyük konut teslimleri ile

2-Net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlardan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda sayılan şartları (ruhsat tarihi 1 Ocak 2013’ten sonra, büyükşehirde, lüks veya 1. sınıf inşaat) taşıyan ve arsa birim metrekare emlak vergi değeri 1.000 TL ve üzerinde olan konutların teslimi,

% 8 oranında KDV’ye tabi olacaktır.