Kurumsal Raporlama

Bilgiyi doğru ölçümlüyor muyuz?

Performans kriterlerini doğru olarak kullanabiliyor muyuz?

Odaklanacağımız alanları doğru tespit edebiliyor muyuz?

Değişim ve gelişimlere göre sağlıklı bir planlama yapabiliyor muyuz?

Sahip olduğumuz bilgiyi doğru bir şekilde yönetebiliyor muyuz?

Ölçebildiğiniz bilgiyi, anlamlandırabilir ve geliştirebilirsiniz.Bu nedenle kurumsal raporlama, kurumumuzun yukarıda belirtilen ihtiyaçlarını karşılayacak en önemli araçlardan birisidir.

Konu, zaman, raporlama kriter ve parametre farklılıkları nedeniyle bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması, ortak bir dilde kurumsal bütünlüğün sistematik şekilde sağlanması, kullanıcılara sistem üzerinden elektronik ortamda çıktıların sunumu Kurumsal Raporlama ile  söz konusu olacaktır.

Böylelikle aynı ve/veya farklı konularda tüm birimlere talep etikleri bilgiyi yetiştirmeye çalışmak yerine, zaman ve emek kaybının ortadan kaldırılması, iş süreçlerinin sağlıklı analiz edilerek sistem performansının yükseltilmesi, periyodik olarak tüm kullanıcılara aynı ölçütlerde raporlama sunumu gerçekleşecektir.

Kurumların içerisinde mevcut bilginin yönetilmesi ve paylaşılması ile doğru kararların verilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi açısından çok önemlidir.

Verinin bilgiye dönüştürülmesi sürecinde veri ambarı ve iş zekası teknolojileri çok önemli rol oynamaktadır.Kurumların operasyonel sistemlerinde oluşan verilerin tek bir yapıda toplandığı, kullanıcıların hızlı ve rahat bir şekilde bilgiye ulaşabildiği veri ambarı sistemlerinin oluşturulması; 

-İstenilen Andan-Zamanda- Raporlara Erişilmesi,
-Raporlama Ölçütlerinde Standardizasyon ve Karşılaştırılabilme Özelliği,
-Risklerin Önceden Görülmesi,
-Maliyet ve Satış ile Kar ve Zarar  Planlaması,
-Denetim ve Kalite  Sağlaması,
-Odaklanılacak Alanların Tespit Edilmesi,
-Geleceğe İlişkin Stratejilerin Belirlenmesi,
-Performans Değerlemesi,

açısından büyük önem teşkil etmektedir.