YÖNETİM KADROSU


Recep KARAPINAR,
Global Bakış Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti’nin yönetici ortağıdır. Vergi denetimi, yönetim danışmanlığı,  kurumsal raporlama ve veri madenciliği, iç kontrol ile stratejik planlama konularında tecrübeye sahiptir.

Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü olarak 10 yıl çalışan Recep KARAPINAR, vergi, teftiş ve soruşturma konularında denetim elemanı olarak,  vergisel konularda kurum içi ve kurum dışı yaptığı sunum ve eğitimlerde önemli deneyim kazanmıştır.2002 yılında Maliye Bakanlığı tarafından koordine edilen  TÜSSİDE Türkiye Sınai Sevk ve İdare Enstitüsünde  Toplam Kalite Yönetimi ile Çağdaş Eğitim ve Yönetim Teknikleri  eğitimlerine katılmıştır.

2003 Yılında İstanbul Defterdarlığı Halkalı Vergi Dairesi Başkanı Vekili, 2004 Yılında Maliye Bakanlığı Gaziantep Defterdarı, 2005 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yapmıştır.Bu dönemde  kurumsal kapasitenin artırılması, denetimde sektörel odaklanmalar, kurum içi ve kurum dışı eğitimler ile bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında konuşmacı olarak katılmıştır.Katma Değer Vergisi İadelerinde ihtisas servislerin oluşturulması, sözkonusu  iade işlemlerindeki süreçlerde kurumsal yapı içerisinde standardizasyon kazandırılması yönünde farkındalık oluşturmuştur.Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Dairesi Başkanlıklarının kuruluş ve örgütlemesi çalışmalarına katılmış, kurucu vergi dairesi başkanı olarak görev yapmıştır.

2008 yılından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Sunumu Genel Müdürü olarak görev yapan Recep KARAPINAR, bu süreçte sağlık ve sigorta alanındaki kurumun tüm bilişim hizmetlerinin operasyonel işlemlerinin yürütülmesi, IT kapasitenin artırılması, teknolojik değişim ve SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kurumlarının bilgi işlem alt yapılarının birleştirilmesi, kurumsal stratejilerin belirlenmesi konularında görev almıştır.Özellikle sağlık hizmet sunucularına yönelik Medula Sisteminin 3.Versiyonu, Eczane Provizyon Sistemi ve Tıbbi Malzemeler yazılımlarının tamamının  yenilenmesi ve kurum adına lisans ile telif haklarının alınması konusunda  proje sahibi olmuştur.Kurumsal Raporlama ve Veri Madenciliği, SGK Portal, Alo 170 Çağrı Merkezi, Sosyal Güvenlik Merkezlerinin tasarım ve kurulumu, kurumun bilişim alt yapısının güçlendirilmesi kapsamında donanımların tamamının yenilenmesi ile  Data Center ve Disaster Recovery Merkezi, TÜBİTAK UEAKAE ile Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi,  E Beyanname ve E Bildirgesinin birleştirilmesi projelerinde ekibi ile birlikte çok önemli çalışmalara imza atmıştır.  

2010 yılından itibaren kamudan ayrılarak bağımsız çalışmaya başlayan Recep KARAPINAR başta yeminli mali müşavirlik hizmeti olmak üzere yönetim danışmanlığı ve stratejik planlama konularında hizmet sunmaktadır.

2013 yılında Kamu Gözetimi Kurumundan Bağımsız Denetçi Sertifikası alan Recep KARAPINAR İstanbul Yeminli Mai Müşavirler Odasına bağlı olarak faaliyetine devam etmektedir.