Şirketler Hukuku Danışmanlığı


Şirket Birleşme, Bölünme, Devir ve Satın Almalarına Yönelik  Danışmanlık Hizmetleri

Şirketlerin kuruluşundan başlayarak, sermaye artırımı ve nev´i değişikliği gibi işlemler ile devir, birleşme, bölünme ve satın alma süreçlerinde müşterilerine ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmeti vermektedir.

Diğer Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Ulusal ve uluslararası çapta şirketler arası iş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyum şeklinde yürütülen ortak faaliyetler için çeşitli seçenekler geliştirerek müşterilerinin beklentilerine ve yapısına en uygun çözümleri sunmakta, yap-işlet ve yap-işlet-devret modelleri ile imtiyaz ve istisna akitleri konusunda uzman kadrosu ile uluslararası standartlarda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Firma Değerlemeleri

Tasfiye, devir, birleşme ve bölünme işlemleri ile ulusal ve uluslararası piyasalardan ve kuruluşlardan kredi taleplerinde dikkate alınmak üzere, firmaların bir bütün olarak yada aktif ve pasiflerinde yer alan kıymetlerin ayrı ayrı ulusal ve uluslararası muhasebe standartlarına göre kayıtlı değerlerinin belirlenmesi ve cari piyasa değerlerinin tespitine ilişkin hizmetleri uzman ekiplerin de katkıları ile sunmaktadır.